Fax : 0771-4089636
Mobile : (+91)-9644440085
E-mail : unaniraipur@gmail.com

Our Team

Sr. No Name Address Designation
1 Abar Ali Farooqui Baijnathpara, Raipur (C.G.) President
2 Mohd. Salim Baijnathpara, Raipur (C.G.) Vice-President
3 Shahabuddin Nehru Nagar. Raipur (C.G.) Secretary
4 Mohd.Shamsucidin Mathpurena Raipur (C.G.) Joint Secretary
5 Atikur Rahman Vidhya Nagar. Raipur (C.G.) Treasurer
6 lqbal Sharif Laxmi Nagar, Raipur (C.G.) Member
7 Haji Abdul Latif Mathpurena, raipur (C.G.) Member
8 A. Habib Bayran Bazar, Raipur (C.G.) Member
9 Mohd. Jafar Birgown, Raipur (C.G.) Member
10 Akbar Barkati ldgah Bhata. Raipur (C.G.) Member
11 Qutubuddin Budapara. Raipur (C.G.) Member